Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

sidus
11:36
4095 aeae 500
Reposted fromcontroversial controversial viazembata zembata

July 08 2015

sidus
21:03

Mały eksperyment.

Jeśli widzisz ten post i jesteś z Katowic lub okolic
proszę ładnie zareagować! :) Ciekawy jestem, ilu nas tu jest.
Tags: katowice
sidus
20:54
9308 7457
Reposted fromfor-witches for-witches viaguelle guelle
20:41
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viaMaryiczary Maryiczary
sidus
20:40
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viamalenka malenka
20:37
1634 23b8 500
Reposted fromabsolem absolem
sidus
20:32
sidus
20:28
6175 ec72
Reposted frommaking-love making-love viaMigotliwa Migotliwa
20:26
2339 9d6a
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianomadicsoul nomadicsoul
20:26
8349 1057 500
Reposted frombwana bwana vianomadicsoul nomadicsoul
sidus
18:09
9211 4f6a
sidus
18:05
5644 acf7 500
small talk.
Reposted fromspiritual spiritual viaMigotliwa Migotliwa
18:02
0316 d289 500

aseaofquotes:

– Kurt Vonnegut

July 07 2015

sidus
15:49
Reposted bykwadratmiloscia96x3wearebornfreeflyingwhaleslittledarlinginerteoversensitivejasnaacomeslullabydonniedarcosupersymmetryMerrry98DrugfulMindpleassurecarmen713puszkamilenyprimevaljhpilarczykjuliwieaugustsofakantesadporntobecontinuedfupduckbitstackernothingiseverythingblackheartgirljestemdeszczemmentispenetraliawalkthemoon
sidus
15:45
Reposted byzembata zembata
sidus
15:44
Reposted byguellejhpilarczyk
sidus
10:30
 -Dlaczego dajesz mi tak gadać? Dlaczego się tym interesujesz?  - Lubię, kiedy ludzie się otwierają...  - Dlaczego?  - Nie wiem. To jest jak autoportret, czyż nie? Autoportret ze słów...
— Anna Gavalda – Po prostu razem
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viaMigotliwa Migotliwa
sidus
09:24
sidus
09:23
4432 e279
Reposted fromsexandviolins sexandviolins viaMigotliwa Migotliwa
sidus
09:22
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl