Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

sidus
15:25
Awaryjność zupy mnie stąd wygania, niestety.

July 10 2015

sidus
16:15
16:10
3253 cde3 500
16:10

thecrystalfems:

What if dreams are windows to other real worlds created by your brain, and every time you dream a new dream, essentially a new world is created forever. And that’s why you can sometimes dream the same dream or dream about the same place you dreamed about before. And when you are forced to wake up without the dream ending or reaching closure, the dream world falls apart and becomes a nightmare, and every nightmare you ever have is actually a real world that you destroyed.

sidus
14:47
Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.
— john lennon.
Reposted fromrol rol viadolinasmokow dolinasmokow
sidus
14:36
@laure
Ile repostów! Miło mi bardzo i pozdrawiam :)
sidus
12:14
3043 225f 500
Reposted fromyourholypope yourholypope vianikotyna nikotyna
sidus
12:11

"Nie dajcie sobie, drodzy państwo, srać w duszę."

— Jerzy Stelmach
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaMamba Mamba

July 09 2015

21:00
21:00
20:58
9429 2db5
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaMigotliwa Migotliwa
17:06
7434 52b2 500
17:04
7435 bd4e

post-punk-lives-again:

Bauhaus, 1981

17:04
Stop beating yourself up. You are a work in progress - which means you get there a little at a time, not all at once.
— Unknown (via onlinecounsellingcollege)
17:03
7436 a732 500

eliz-may:

John McGeoch, Siouxsie Sioux and Steven Severin from Siouxsie And The Banshees

Reposted bythebizon thebizon
17:03
7438 0670
Reposted byhardkorweykwiatczis
17:03

ENFP

myersandbriggs:

Ne turn outward for conceptual observations (emergent inferences extracted from objects)

Fi turn inward to make personal assessments (harmony is determined from an internal blueprint)

17:03
7726 c227 500

so-aimless:

Type Tarot by Hurgle Studios

Reposted bylaureIhezalthesatanek10
15:35
5323 2df2 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vianikotyna nikotyna
sidus
11:43
0661 bcec 500
Reposted fromqueenie-eye queenie-eye viahardkorwey hardkorwey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl